Servicii

cazare inchirieri
Inchirieri Utilaje
Laborator incercari in constructii

Productie

Betoane si Prefabricate
Cariera
Cazare, Inchirieri, Constructii

RAPOARTE CURENTE

 
LICITATIE COMCM S.A.
Anunt licitatie
 
AGOA COMCM S.A 28/29.10.2022
SOLICITARE CONVOCARE AGOA
Raport curent convocare AGA 28.10.2022
CONVOCATOR AGOA 28.10.2022
Proiect de hotarare
Buletin vot corespondenta
Imputernicire speciala vot deschis
SOLICITARE CONVOCARE AGOA_EN 28.10.2022
CONVOCATOR AGOA_EN 28.10.2022
Proiect de hotarare AGOA COMCM S.A_EN 28.10.2022
BULETIN VOT CORESPONDENTA DESCHIS_EN 28.10.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA_EN 28.10.2022
Buletin vot corespondenta completat actualizat la data de 17.10.2022
Imputernicire speciala vot deschis completata actualizata la data de 17.10.2022
Proiect de Act Aditional la Contractul de Administrare a COMCM S.A
Proiect de hotarare AGOA COMCM S.A
Solicitare completare ordine de zi AGOA COMCM S.A
BULETIN VOT CORESPONDENTA DESCHIS_EN COMCM 17.10.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA_EN TT 17.10.2022
DRAFT DE ACT ADITIONAL COMCM TT EN
PROIECT HOTARARE COMCM TT EN
SOLICITARE COMPLETARE ORDINE DE ZI TRANSILVANIA COMCM EN
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT. 8
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA PCT 2
LISTA CANDIDATI
BULETIN DE VOT CORESPONDENTA COMCM TT 19.10.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA COMCM TT 19.10.2022
BULETIN VOT secret prin corespondenta PCT 7
IMPUTERNICIRE SPECIALA vot secret PCT 7
LISTA CANDIDATI AUDITOR FINANCIAR COMCM S.A.
Oferta Audit Financiar - Munteanu Ionela
Oferta Audit Financiar -Combined Ideas
 
COMUNICATE RAPORTARI 2022
RAPORT SEM I 2022 COMCM
Raport-TRIM-3-COMCM S-A - 2022
RAPORTUL-ADMINISTRATORILOR-COMCM-SA-TRIM-1-2022
 
AGEA COMCM S.A 17/18.09.2022
Raport curent convocare AGEA 17.09.2022
Convocator AGEA 17.09.2022
Proiect de hotarare AGEA COMCM S.A
Buletin vot corespondenta
Imputernicire speciala vot deschis
CONVOCATOR AGEA 17 SEPTEMBRIE 2022_EN
PROIECT DE HOTARARE AGEA COMCM S.A_EN
BULETIN VOT CORESPONDENTA DESCHIS_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA_EN
NOTA DE INFORMARE A ACTIONARILOR_RO
NOTA INFORMARE ACTIONARI - EN
PRECIZARI AGEA 17-18.09.2022
PRECIZARI AGEA 17-18.09.2022 _EN
ADRESA ACTIONAR PROPUNERE HOTARARE PUNCTUL 3
Buletin vot corespondenta actualizat la data de 31.08.2022 valabil pentru AGEA 17-18.09.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS actualizata la data de 31.08.2022 valabila pentru AGEA 17-18.09.2022
RAPORT CURENT 31.08.2022 PROIECT HOTARARE
BULETIN VOT CORESPONDENTA DESCHIS actualizat la data de 31.08.2022 _EN TT 31.08.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA_EN actualizata la data de 31.08.2022 _EN TT 31.08.2022
Proiect de hotarare AGEA COMCM S.A_EN TT 31.08.2022
 
AGEA COMCM 09/10.05.2022
RAPORT CURENT CONVOCARE AGEA COMCM 09-10.05.2022
RAPORT CURENT Erata Convocator AGEA COMCM 09-10.05.2022
Convocator AGEA COMCM din 09-10.05.2022
Nota justificativa modificare obiect de activitate
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA 09-10.05.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA 09-10.05.2022
PROIECT HOTARARE AGEA COMCM 09-10.05.2022
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA_EN 09-10.05.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA_EN 09-10.05.2022
Convocator completat AGEA COMCM SA din 09-10.05.2022
Raport curent completare ordine de zi AGEA 09-10.05.2022
Buletin completat VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA 09-10.05.2022
Buletin completat VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA_EN 09-10.05.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA COMPLETATA VOT DESCHIS AGEA 09-10.05.2022
IMPUTERNICIRE SPECIALA COMPLETATA VOT DESCHIS AGEA_EN 09-10.05.2022
PROIECT HOTARARE COMPLETAT AGEA COMCM 09-10.05.2022
 
AGEA COMCM 29/30.04.2022
CONVOCATOR AGEA COMCM 29-30.04.2022
Raport Curent convocare AGEA 29-30.04.2022
Erata Raport Curent convocare AGEA 29-30.04.2022
Proiect de hotarare AGEA
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA_EN
Raport curent HOTARARI AGEA 29-04-2022
 
AGOA COMCM 29/30.04.2022
CONVOCATOR AGOA COMCM 29-30.04.2022
Raport Curent convocare AGOA 29-30.04.2022
Raport Anual 2021
Raportare Contabila COMCM SA 2021
Note Explicative la Situatii Financiare la 31.12.2021
Raportul auditorului independent pentru anul 2021
Bugetul de Venituri si Cheltuieli an 2022
Program de Investitii 2022
Politica de remunerare si propuneri indemnizatii pentru anul 2022
Raport de remunerare pentru anul 2021
Proiect de hotarare AGOA
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGOA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGOA_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA_EN
Raport curent HOTARARI AGOA 29-04-2022
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT COMPLETAT
 
AGEA COMCM 25/28.03.2022
Proiect de hotarare AGEA COMCM SA
BULETIN VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGEA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS
Nota privind oportunitatea divizarii
BULETIN VOT CORESPONDENTA COMCM_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA COMCM_EN
Convocator AGEA COMCM din 25-28.03.2022
RAPORT-CURENT-CONVOCARE AGEA-25-28 MARTIE 2022
Completare ordine de zi AGEA 25-28.03.2022
Raport-curent-completare-ordine-de-zi AGEA 25-28-MARTIE 2022
Proiect de hotarare - completare ordine de zi - AGEA COMCM SA
Buletin VOT DESCHIS CORESPONDENTA- completat- RO
BULETIN VOT CORESPONDENTA - COMPLETARE ORDINE DE ZI- COMCM_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS COMPLETATA - RO
IMPUTERNICIRE SPECIALA - COMPLETARE ORDINE DE ZI_EN
 
AGOA COMCM 04/05.12.2021
Raport-Curent - Hotarari AGOA 04.12.2021
RAPORT-CURENT-CONVOCARE-AGOA 04.12.2021
CONVOCATOR AGOA COMCM 04.12.2021
Proiect de Hotarare
Contract de administrare a societatii (pct 5 ordine de zi)
Contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director (pct 7 ordine de zi)
BULETIN VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGOA 04.12.2021
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA 04.12.2021
BULETIN VOT CORESPONDENTA COMCM_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA COMCM_EN
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA pct. 2 pe ordinea de zi
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET pct. 2 pe ordinea de zi
LISTA CANDIDATI COMCM SA PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR
IMPUTERNICIRE SPECIALA COMCM PCT 2_EN
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT 2_EN
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2021
Raport COMCM SA TRIM I 2021
Raport COMCM SA SEM I 2021
Raport COMCM SA TRIM III 2021
RAPORT-CURENT-SITUATII-FINANCIARE-PRELIMINARE-2021
Situatii financiare individuale 31-12-2021
Declaratie Director General cu privire la situatiile financiare 2021
Raport Anual 2021
 
AGOA 29-30.04.2021
Raport anual 2020
CONVOCATOR AGOA COMCM 29-30.04.2021
Raportare contabila COMCM SA
Note explicative la situatiile financiare la 31.12.2020
Raportul administratorilor la data de 31.12.2020
Politica de remunerare
PROGRAM DE INVESTITII 2021
BVC COMCM 2021
BULETIN VOT DESCHIS CORESPONDENTA AGOA
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT 6
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT 7
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA - pct 6
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA PCT 7
BULETIN VOT CORESPONDENTA - AGOA_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGOA_EN
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT 6_EN
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT 7_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA - pct 6_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA PCT 7_EN
LISTA CANDIDATI AGOA PCT 8
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT. 8
BULETIN VOT SECRET CORESPONDENTA PCT. 8_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA PCT 8
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET AGOA PCT 8_EN
Raport auditor independent privind situatii financiare anuale
 
AGEA 29-30.04.2021
CONVOCATOR AGEA COMCM 29-30.04.2021
BULETIN VOT CORESPONDENTA - AGEA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA
BULETIN VOT CORESPONDENTA - AGEA_EN
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS AGEA_EN
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2020
Raport COMCM SA la 31.03.2020
Raport COMCM SA la 30.06.2020
Raport COMCM SA la 30.09.2020
Raport suplimentar auditor financiar
Situatii rectificative la 30.09.2020
Situatii financiare preliminare 2019
 
AGOA 30.04/04.05.2020
RAPORT ANUAL 2019
CONVOCATOR AGOA 30.04.2020-04.05.2020
RAPORTARE CONTABILA ANUALA 31.12.2019
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019
RAPORTUL ANUAL LA 31.12.2019
ANEXA LA RAPORTUL ANUAL LA 31.12.2019 - DECLARATIA APLICI SAU EXPLICI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020
PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020
PROIECT DE HOTARARI AGOA 30.04.2020 - 04.05.2020
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA VOT DESCHIS
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS
LISTA CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
BULETIN VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2019
Completare raport trim III 2019
Raportul Administratorilor trim III 2019
Raport semestrial la 30.06.2019
Comunicat raportare an 2018
Raport anual 2018
Rezultate financiare preliminare 2018
Calendar Financiar 2019
 
AGOA 26/27.04.2019
CONVOCATOR SEDINTA AGOA 26-27.04.2019
RAPORTARE CONTABILA ANUALA LA 31.12.2018
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2018
RAPORTUL ANUAL LA 31.12.2018
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AN 2018
ANEXA RAPORT ANUAL 2018 - DECLARATIA APLICI SAU EXPLICI
RAPORT AUDITOR LA 31.12.2018
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2019
NOTA DE FUNDAMENTARE BVC AN 2019
PROGRAM DE INVESTITII AN 2019
PROIECT HOTARARI AGOA 26-27.04.2019
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDETA SECRET PUNCTUL 1
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA VOT DESCHIS
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET PUNCTUL 1
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS
LISTA CANDIDATI AUDITOR FINANCIAR
BULETIN VOT CORESPONDENTA secret PCT 6
IMPUTERNICIRE SPECIALA vot secret PCT 6
BULETIN VOT CORESPONDENTA SECRET PUNCTUL 1 ENGLEZA
BULETIN VOT CORESPONDENTA VOT DESCHIS ENGLEZA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET PUNCTUL 1 ENGLEZA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT DESCHIS ENGLEZA
BULETIN VOT CORESPONDENTA SECRET PCT 6 ENGLEZA
IMPUTERNICIRE SPECIALA VOT SECRET PCT 6 ENGLEZA
 
AGEA 28/29.12.2018
CONVOCATOR AGEA 28-29.12.2018
PROIECT HOTARARE
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
 
AGOA 28/29.12.2018
LISTA CANDIDATI LA FUNCTIA DE ADMINISTRATOR COMCM SA
CONVOCATOR AGOA 28-29.12.2018
PROIECT HOTARARE AGOA
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
 
PUNCT DE VEDERE CONDUCERE EXECUTIVA REFERITOR DECIZIE ASF NR. 967 DIN 09.08.2018
PUNCT DE VEDERE al conducerii executive cu privire la Decizia ASF de sanctionare nr. 967 din 09.08.2018
DOVEZILE depunerii dupa termenul limita a Imputernicirii Generale emisa de SIF TRANSILVANIA pentru AGOA din 25-26.04.2018
 
AGOA 25/26.04.2018
HOTARARI A.G.O.A. COMCM S.A. din 26.04.2018
PROCES VERBAL CONSTATARE DEPUNERE IMPUTERNICIRI + BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Punct de vedere al conducerii COMCM S.A. la Raportul auditorului
Raport auditor independent- Situatii Financiare COMCM 2017
Situatii financiare individuale COMCM 31.12.2017
Raportul anual C.A. la 31.12.2017
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
CONVOCATOR
B.V.C. 2018
PROGRAM ACTIVITATE 2018
PROGRAM INVESTITII 2018
INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE 2018
PROIECT HOTARARI
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2018
RAPORT trim. III 2018 COMCM S.A.
REZULTATE FINANCIARE sem. I-2018
RAPORT trim. I 2018 COMCM S.A.
Rezultate financiare preliminare 2017
Calendar financiar 2018
 
AGOA 18/19.12.2017
PROIECT HOTARARE
Buletine de vot prin corespondenta
Imputerniciri speciale
Oferta AUDIT FINANCIAR ABA AUDIT
Oferta AUDIT FINANCIAR JPA AUDIT
Convocator AGOA COMCM completat
PROIECT DE HOTARARE completare
CONVOCATOR AGOA COMCM PENTRU 18-19.12.2017
LISTA CANDIDATILOR SI OFERTELOR ACESTORA PENTRU FUNCTIA DE AUDITOR FINANCIAR
 
AGOA 14/15.07.2017
Convocator AGOA COMCM 14-15.07.2017
PROIECT HOTARARE
PROIECT HOTARARE- PROPUNERE SIF TRANSILVANIA
BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRI SPECIALE
LISTA CANDIDATILOR PT. ADMINISTRATOR COMCM
 
AGOA 27/28.04.2017
CONVOCATOR AGOA 27-28.04.2017
RAPORTUL ANUAL LA 31.12.2016
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31.12.2016
RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2016
RAPORTUL AUDITORULUI PENTRU 2016
PROIECT DE HOTARARE AGOA
LISTA CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
SOLICITARE COMPLETARE ORDINE DE ZI + PROIECT DE HOTARARE
CONVOCATOR AGOA O.Z. COMPLETATA 27-28.04.2017
PROIECT BVC 2017
PROGRAM INVESTITII 2017
 
AGEA 27/28.04.2017
CONVOCATOR AGEA 27-28.04.2017
PROIECT HOTARARE AGEA
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IMPUTERNICIRE SPECIALA
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2017
Raport trim. III 2017 COMCM
REZULTATE FINANCIARE sem. I - 2017
COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT TRIM. I 2017
REZULTATE FINANCIARE TRIM. I 2017
Calendar financiar 2017
Disponibilitate rezultate financiare preliminare 2016
Rezultate financiare preliminare 2016
 
AGOA 27/28.06.2016
CONVOCATOR
PROIECT DE HOTARARI
PROIECT DE HOTARARE propus de actionarul SIF TRANSILVANIA
PROIECT Contract de Administrare
LISTA CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR AL C.A. AL COMCM S.A.
IMPUTERNICIRI SPECIALE
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
 
A.G.O.A. 30.04.2016/03.05.2016
CONVOCATOR
RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2015
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE 2015
RAPORTUL AUDITORULUI
RAPORT ANUAL LA 31.12.2015
PROIECT DE HOTARARI
PROIECT BVC 2016
PROGRAM INVESTITII 2016
IMPUTERNICIRI SPECIALE
BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2016
Comunicat Raport trim. III 2016
Raport trim. III 2016 COMCM
Comunicat COMCM Raportare sem. I 2016
Declaratie
Raport semestrial la 30.06.2016
Raportare contabila semestriala I 2016
Situatii financiare individuale la 30.06.2016-RECTIFICATE
Calendar financiar 2016
Comunicat Situatii financiare preliminare 2015
Raport curent Situatii financiare preliminare 2015
Comunicat Raport Trim. I 2016
Raport trimestrial COMCM Trim. I 2016
 
AGEA 15/16.11.2015
Convocator AGEA pt. 15-16.11.2015
Buletin de vot prin corespondenta
Imputernicire speciala
Proiect Hotarare AGEA 15-16.11.2015
PROPUNERI candidaturi Consiliu de Administratie
Ordine de zi -completata finala- COMCM S.A.
 
AGOA / AGEA 27/28.04.2015
CONVOCATOR
ORDINE DE ZI COMPLETATA
PROIECT DE HOTARARI AGOA COMPLETARE
SITUATII FINANCIARE 2014
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE 2014(rectificate)
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
RAPORTUL ANUAL LA 31.12.2014
PROIECT HOTARARI AGOA
PROIECT HOTARARI AGEA
PROIECT BVC 2015
PROGRAM DE INVESTITII PENTRU 2015
Lista candidatilor pentru alegerea unui administrator pentru C.A.
IMPUTERNICIRI SPECIALE AGOA
IMPUTERNICIRI SPECIALE ENGLEZA AGOA
BULETINE VOT CORESPONDENTA AGOA
BULETINE VOT CORESPONDENTA ENGLEZA AGOA
IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA
IMPUTERNICIRE SPECIALA ENGLEZA AGEA
BULETIN VOT CORESPONDENTA AGEA
BULETIN VOT CORESPONDENTA ENGLEZA AGEA
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2015
COMUNICAT COMCM Raport anual 2014
Raport anual la 31.12.2014
Raportare contabila 2014
Situatii financiare individuale la 31.12.2014
Declaratie persoane responsabile
Raportul auditorului independent
BVC 2015
Program investitii 2015
Hotararea AGOA 1-28.04.2015
COMUNICAT COMCM Raport anual consolidat 2014
RAPORT consolidat COMCM la 31.12.2014
Situatii financiare CONSOLIDATE COMCM la 31.12.2014
Comunicat Raport semestrial
Declaratie
Raport la 30.06.2015
Raportare contabila la 30.06.2015
Situatii financiare individuale la 30.06.2015
Comunicat COMCM Raport trim. III 2015
Raport trim. III 2015 COMCM
Raport Situatii financiare preliminare 2014
Comunicat Situatii financiare preliminare 2014
Calendar financiar 2015
 
AGEA 10/11.01.2015
Convocator AGEA 10-11.01.2015
Proiect Hotarari
Material aferent punct 2 Ordine de zi
Material aferent punct 3 Ordine de zi
Material aferent punct 4 Ordine de zi
LISTA CANDIDATI pentru functia de administrator COMCM S.A. pentru AGEA din 10-11.01.2015
PROCURI SPECIALE
BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA
BULETINE DE VOT
Procuri Speciale - engleza
Buletine de Vot prin Corespondenta- engleza
 
AGOA 07/08 septembrie 2014
Completare Ordine de zi AGOA 7-8.09.14
CONVOCATOR
Proiect de Hotarare
Proiect Contract Administrare
PROCURI SPECIALE
BULETINE DE VOT prin corespondenta
BULETINE DE VOT
Procuri speciale (in limba engleza)
Buletin de vot prin corespondenta (in limba engleza)
LISTA CANDIDATILOR pentru functia de ADMINISTRATORI ai COMCM S.A. pentru AGOA din 07-08.09.2014
LISTA CANDIDATILOR pentru functia de AUDITOR FINANCIAR - COMCM S.A. - pentru AGOA din 07-08.09.2014
 
AGOA 25/26.04.2014
Hotarari AGOA 26.04.2014
CONVOCATOR AGOA 25-26.04.2014
FUNDAMENTARE REEVALUARE IMOBILE
SITUATII FINANCIARE 31.12.2013
Situatii financiare individuale Note explicative (Rectificate)
RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Raport anual 2013
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR
PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 2013
PROPUNERE BVC 2014 SI NOTA DE FUNDAMENTARE
PROCURA SPECIALA IN LIMBA ROMANA
PROGRAM DE INVESTITII PROPUS PT 2014
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA IN LIMBA ROMANA
BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA IN LIMBA ENGLEZA
PROCURA SPECIALA IN LIMBA ENGLEZA
 
COMUNICATE, RAPORTARI 2014
Raport (rectificat) COMCM trim.III 2014
Comunicat (rectificat) COMCM Raport trim. III 2014
Comunicat disponibilitate RAPORT anual 2013 consolidat
raportul CA al sc comcm sa aferent situatiilor financiare consolidate intocmite pt exercitiul financiar 2013
situatii financiare consolidate la 31.12.2013
raportul auditorului independent privind situatiile financiare anuale consolidate la 31.12.2013
Raport curent distribuire dividende 19.05.2014
COMUNICAT Raport trim. I-2014
RAPORT trim. I-2014
CMCM-Declaratia aplici sau explici BVB
Comunicat
RAPORT ANUAL PENTRU ANUL 2013
Calendar financiar 2014
Comunicat situatii financiare preliminare 2013
Raport privind situatiile financiare preliminare 2013
Comunicat Raport sem. I - 2014
Declaratie
Raport semestrial la 30 iun 2014
Situatii financiare individuale si note explicative la 30 iun 2014
Raportare contabila la 30 iun 2014
 
AGOA 29/30.04.2013
Hotarare AGOA 29.04.2013
Decizie CA 29.04.2013 numire presedinte
Lista Candidati
convocator agoa 29.04.2013
buletin vot prin corespondenta AGOA 29.04.2013
procura speciala AGOA 29.04.2013
Proiect de hotarare completat
Ordine de zi completata
Proiect contract de administrare
Buletin de vot prin corespondenta limba engleza
Procura speciala engleza
Propunere de repartizare al profitului net 2012
Raport de gestiune al CA 2012
Situatii financiare anuale 2012
situatii financiare separate la 31.12.2012 rectificate
Raportul auditorului
Raport Anual 2012
 
AGOA SC COMCM SA - 18-19 martie 2013
buletin de vot en
buletin vot prin corespondenta
Convocator AGOA 18.03.2013
procura speciala
Procura speciala AGOA 18.03.2013 en
proiect de hotarare
1 oferta audit SC FINEVEX SRL
2 oferta audit SC RO FIN CONSULT SRL
3 oferta audit SC ECONSULTING SRL
4 oferta audit SC SIB EXPERT SRL
5 oferta audit SC ABA AUDIT SRL
6 oferta audit SC AUDITCONT SRL
7 oferta audit SC GLOBAL DEIA SRL
 
ALTE COMUNICATE SI INFORMATII
comunicat 14.11.2013
raport trim III 2013
BILANT la 30.06.2013
DECLARATIE PERSOANE RESPONSABILE
NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 30.06.2013
RAPORT SEMESTRIAL CF REGULAMENTULUI CNVM NR 1-2006 LA 30.06.2013
RAPORT RECTIFICAT TRIMESTRUL I 2013
politici si note de prezentare
raport trimestrial 31.03.2013
situatia fluxurilor de trezorerie
situatia modificarii capitalurilor proprii
situatia pozitiei financiare(activelor, datoriilor si capitalurilor proprii)
situatia rezultatului global la 31.03.2013
comunicat de disponibilitate a situatiilor financiare anuale preliminare 2012
situatia informatiilor din contabilitate
situatia separata a pozitiei financiare
Program de raportare financiara 2013
 
Informatii financiare consolidate 2011
Bilant consolidat 31.12.2011
Politici si note de prezentare aferente
Raportul de gestiune
 
AGOA SC COMCM SA - 17-18 decembrie 2012
ORDINEA DE ZI ACTUALIZATA
ACTUALIZAT Buletin vot corespondenta_AGOA_17.12.2012 (1)
ACTUALIZAT PROIECT_DE_HOTARARI_AGOA_17.12.2012 (1)
ACTUALIZATA Procura speciala_AGOA_17.12.2012
propunere Fratila Mihaela de completare ordine de zi
propunere SIF de completare ordine de zi
LISTA propuneri administrator
SIF Proiecte de hotarari pt punctele 6-10 ale AGOA 17.12.2012
Convocator AGOA 17.12.2012
material pct. 1 AGOA 17.12.2012
material pct. 2 si 3 AGOA 17.12.2012
Buletin vot corespondenta_AGOA_17.12.2012
Procura speciala_AGOA_17.12.2012
PROIECT_DE_HOTARARI_AGOA_17.12.2012
 
AGEA SC COMCM SA - 17 decembrie 2012
Convocator AGEA 17.12.2012
Materiale AGEA 17.12.2012
buletin de vot AGEA 17.12.2012
procura speciala AGEA 17.12.2012
PROIECT_DE_HOTARARI_AGEA_17.12.2012
 
Situatii financiare trimestriale 2012
comunicat disponibilitate situatii financiare trimestriale
Politici si note de prezentare
raport trimestrial
situatia activelor, contul de profit si pierdere, date informative
 
AGOA SC COMCM SA - 12/13 decembrie 2012
Hotarare AGOA 13.12.2012
CONVOCATOR AGOA 12 decembrie 2012
proiect de hotarare 12.12.2012
procura speciala AGOA 12.12.2012
buletin de vot prin corespondenta AGOA 12.12.2012
 
AGOA SC COMCM SA - 8 octombrie 2012
buletin de vot AGOA 08.10.2012
convocator AGOA 08.10.2012
Material punctul 1 AGOA
Material punctul 2 AGOA
Material punctul 3 AGOA
Material punctul 4 AGOA
Material punctul 5 AGOA
Material punctul 6 AGOA
Material punctul 7 AGOA
Material punctul 8 AGOA
Material punctul 9 AGOA
Material punctul 10 AGOA
Material punctul 11 AGOA
procura speciala AGOA 08.10.2012
PROIECT_DE_HOTARARI_AGOA_august_2012
 
AGEA SC COMCM SA - 8 octombrie 2012
buletin de vot AGEA 08.10.2012
Convocator AGEA 08.10.2012
Material punctul 1 AGEA
Material punctul 2 AGEA
procura speciala AGEA 08.10.2012
PROIECT_DE_HOTARARI_AGEA_08.10.2012
 
Situatii financiare semestriale la 30 iunie 2012
Raportari financiare incheiate la 30.06.2012
Raport semestrial al Consiliului de Administratie
Raport de revizuire al auditorului financiar
politici si note de prezentare
Declaratie de asumarea raspunderii
Comunicat disponibilitate situatii financiare semestriale
 
AGOA SC COMCM SA - 2-3 iulie 2012
Hotararea nr.1 AGOA din 03.07.2012
buletin vot prin corespondenta
CONVOCATOR COMCM AGOA IULIE 2012
procura speciala
proiect de hotarare
 
AGEA SC COMCM SA - 2-3 iulie 2012
Hotararile AGEA nr.1 2 si 3 din 03.07.2012
buletin vot prin corespondenta
CONVOCATOR COMCM AGEA IULIE 2012
procura speciala
proiect de hotarare
 
Raport trimestrul 1 2012
BILANT 31 MARTIE 2012
COMUNICAT
POLITICI SI NOTE DE PREZENTARE AFERENTE SITUATIILOR FINANCIARE 31.03.2012
raport trimestrial la 31 martie 2012
 
AGOA SC COMCM SA 27/28 aprilie 2012
buletin vot prin corespondenta
CONVOCATOR AGOA 27 APRILIE 2012
Politici si note de prezentare aferente situatiilor financiare la 31 12 2011
procura speciala
Program de Investitii anul 2012 + Nota de Fundamentare
Proiect BVC 2012 + Nota Fundamentare
proiect de hotarare
Propunere de Repartizare a Profitului Net aferent Exercitiului Financiar 2011
Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011
Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 12 2011
Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31 12 2011
situatii financiare anuale
raportul auditorului
COMUNICAT disponibilitate situatii financiare
declaratie in conformitate cu art.10 din Legea contabilitatii
Raport anual conf. Regulamentului CNVM 1 din 2006
 
AGOA SC COMCM SA 10/11 aprilie 2012
CONVOCATOR AGOA 10 APRILIE 2012
buletin vot prin corespondenta
lista canditati
procura speciala
proiect de hotarare
solicitare Fratila Maria Alexandra pentru convocare AGOA COMCM
Hotararea nr. 2 AGOA COMCM din data de 10.04.2012
 
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE 2011
hotarare agoa 1 din 31.01.2012
ORDINE DE ZI COMPLETATA AGOA IANUARIE 2012
 
AGOA SC COMCM SA 30/31 ianuarie 2012
hotarare agoa 1 din 31.01.2012
ORDINE DE ZI COMPLETATA AGOA IANUARIE 2012
SOLICITARE 1 FRATILA CONSTANTIN DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI, RAPOARTE PRIVIND PUNCTELE 5, 6 SI 7
SOLICITARE SIF DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI, PROIECT DE HOTARARE SI CONTRACT DE ADMINISTRARE
SOLICITARE 2 FRATILA CONSTANTIN DE COMPLETAREA ORDINII DE ZI SI PROIECT DE HOTARARE
PROPUNEREA ACTIONARULUI FRATILA CONSTANTIN PRIVIND CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
procura speciala
buletin vot prin corespondenta
CONVOCATOR AGOA 30/31 IANUARIE 2012
material
proiect de hotarare
buletin de vot
buletin vot prin corespondenta pentru persoane juridice
buletin vot prin corespondenta persoane fizice
procura speciala persoane fizice
procura speciala persoane juridice
lista pentru punctul 10
lista pentru vot cumulativ
 
AGOA SC SCUT SA - 05.01.2012
hotarari AGOA SCUT IAN 2012
PROIECT DE HOTARARE
CONVOCATOR AGOA SCUT 5.01.2012
AGOA scut procura speciala - persoane juridice
AGOA scut procura speciala persoane fizice
lista cu privire la localiatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidatilor
 
Raport trimestrul III 2011
Comunicat
Raport
Politici si note
Bilant 30.09.2011
 
AGEA 12/13 DECEMBRIE 2011
Convocator AGEA 12/13 decembrie 2011
AGEA procura speciala persoane juridice
AGEA procura speciala persoane fizice
AGEA buletin vot prin corespondenta pentru persoane juridice
AGEA buletin vot prin corespondenta persoane fizice
Proiect de hotarari AGEA
Buletin de Vot AGEA
ORDINE DE ZI COMPLETATA AGEA 12 decembrie 2011
Material AGEA
Materiale AGEA
hotarari AGEA 13.12.2011
 
AGOA 12/13 DECEMBRIE 2011
Convocator AGOA 12/13 decembrie 2011
AGOA Procura speciala persoane juridice
AGOA Procura speciala persoane fizice
AGOA buletin vot prin corespondenta pentru persoane juridice
AGOA buletin vot prin corespondenta persoane fizice
Proiect de hotarari AGOA
Buletin De Vot
Buletin de vot secret alegere si revocare
Material AGOA
Materiale AGOA
Indicatori
hotarari AGOA 13.12.2011
 
AGOA 23 SEPTEMBRIE 2011
Convocator AGOA 23 septembrie 2011
Ordinea de zi revizuita
Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice
Buletin de vot prin corespondenta persoane fizice
buletin vot prin corespondenta persoane fizice pentru alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ
buletin vot prin corespondenta persoane juridice pentru alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ
Procura speciala persoane juridice
Procura speciala persoane fizice
Procura speciala persoane fizice
Proiect hotarare AGOA 23 septembrie 2011
Lista Candidatilor pentru Consiliul de Administratie AGOA 23.09.2011
material justificativ punctul 8 de pe ordinea de zi
material justificativ punctul 9 de pe ordinea de zi
material justificativ punctul 10 de pe ordinea de zi
material justificativ punctul 11 de pe ordinea de zi
material informativ punctul 13 de pe ordinea de zi
proiect hotarare propus de catre actionarul fratila constantin
proiect hotarare punctul 12 de pe ordinea de zi
proiect hotarare punctul 13 de pe ordinea de zi
 
Raport Semestrul I 2011
Bilant 30.06.2011
Comunicat
Declaratie
Raport semestrial
Politici si note
Raport audit financiar revizuit
 
Raport Semestrul II 2009
Bilant_30.09.2009
comunicat
formulare
note
raport
 
Raport Semestrul I 2009
Raport_audit
Bilant_30.06.2009
Raport_semestrul_1_2009
Bilant_31032009
cont_profit_pierderel_31032009
raport_trimestrial_31032009
   
 
AGOA 2009
Convocator
Nota
Nota_Fundamentare
Proiect_Investitii
   
 
Raport anual 2008
bilant 2008
Bilant consolidat la data de 31.12.2008
buget
contul de profit si pierdere consolidat
declaratie
politici si note de prezentare aferente situatiilor financiare consolidate la 31.12.2008
politici si note de prezentareaferente situatiilor financiare la 31.12.2008
proiect de investitii
raport de gestiune al consiliului de administratie cu prvire la situatiile financiare consolidate 2008
raportul auditorilor financiar independent
raportul auditorului independent consolidat
raportul de gestiune al consiliului de administratie pentruexercitiul financiar 2008
Copyright 2009 COMCM S.A. Constanta